Personel

03Dr n. med. Rafał Ściegienny

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Poznaniu. Mikrochirurg. Lekarz stomatolog od wielu lat zajmujący się implantologią stomatologiczną i osteosyntezą kości oczodołu. Dzięki przynależności do AMERICAN ACADEMY OF IMPLANT DENTISTRY  aaid_mini  ma bieżący dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu implantologii. Uczestnik licznych konferencji naukowych. Autor publikacji naukowych.

 

01Lek. stom . Justyna Dolata-Strychowska

Absolwentka Wydziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie protetyki implantologicznej. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu implantologii stomatologicznej.

 

05Magdalena Dobosz

Higienistka stomatologiczna. Stanowi dla nas nieocenioną profesjonalną pomoc przy pracy z pacjentami.

 

 

 

Certyfikaty